O obci

Vítejte na stránkách obce Chlum

   
Obec Chlum leží asi 3km severně od Blatné.
Samotná obec je rozložena na jižním svahu mírného kopce, ve staročeštině chlum, z čehož zřejmě získala název. Obec je zčásti obklopena lesy. Okolí je vhodné pro pěší turistiku a odpočinek. Je zde krásná příroda, zdravé životní prostředí. Pro rekreační sport mají občané i návštěvníci možnost využít hřiště u obecního úřadu s ASB povrchem a vybavením pro volejbal, košíkovou, streetbal a další míčové hry.

Dále je možno využívat venkovní stolní tenis a koutek s houpačkami pro menší děti. Další hřiště pro děti je v horní části návsi a u příjezdu k obci je travnatá plocha pro fotbal…Nejblížší  obce jsou Hajany, Bezdědovice, Řečice a Kocelovice.
Nejblíže sousedícím městem je Blatná, kam většinou dojíždějí občané za prací a studiem.
K základnímu občanskému vybavení patří Pohostinství a prodejna smíšeného zboží.
Od osamostatnění obce byla snaha zajistit, v rámci možností, další zdroje na financování rozvoje. Například pronájem lesů, pronájem lomu Škalí. Je zpracována územně plánovací dokumentace Regulační plán, což je důležité pro dlouhodobý výhled rozvoje obce. Z finančních prostředků obce a pomocí dotací se podařilo uskutečnit celkovou úpravu návsi, komunikací, zařízení vodárny a vodovodní sítě, posílení el.příkonu instalací druhé trafostanice, otevření výstavbových zón pro výstavbu rodinných domků, dětské hřiště, plynofikace obce a projekt čističky odpadních vod.
Za podpory projektu Internetizace knihoven Jihočeského kraje se podařilo zrealizovat v obci knihovnu a informační středisko.
V současné době má Chlum asi 182 obyvatel a 65 domů.
Orgány obce tvoří devítičlenné zastupitelstvo, je zřízen výbor Finanční a kontrolní

K základnímu občanskému vybavení obce patří budova OÚ,knihovna s informačním střediskem, dvě dětská hřiště, prodejna smíšeného zboží, pohostinství.Obec má autobusové spojení s Blatnou a okolními obcemi.

Dokumenty obce    
Územní plánování    
Úpravy obce    
Zastupitelstvo
   
Úřední deska    
Výběrová řízení    
Poptávky    
Nabídka práce    
Služby    
Informační středisko    
Historie
   
Kultura    
Galerie    
Informace a odkazy
Hasiči