Proč měříme radon

Příspěvky na www  
 

Informace o průzkumu v objektech Smysl průzkumu je zřejmý, když si uvědomíme, že díky půdnímu podloží má Česká republika v porovnání s ostatními zeměmi jedny z nejvyšších koncentrací radonu v budovách.  

Více v PDF

 

Jak informovat občany pomocí stránek www.chlum-blatna.info?    

Bouře s větrem

 Porovnejte si své náklady na vytápění
    Dne 15.7.2009 v 7 hodin se přehnala obcí Chlum bouře s větrem. Spadl starý jilm a poškodil část okolních střech...Více v PDF    
 

Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva
Znáte-li spotřebu tepla vašeho domu nebo bytu, zadejte ji přímo (z projektu, z výpočtu tepel.
ztrát apod). Neznáte-li ji, musíte znát alespoň množství spotřebovaného paliva za rok a druh
spalovacího zařízení.  

Více v PDF

     
 

Geoportál http://geoportal.gepro.cz/OBCE/529982

   
 

 Signály sirén

   
 

Co znamenají signály sirén?  

Varovný signál "všeobecná výstraha" je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech... Více v PDF

 

   
 

 

 Co dělat v případě ohrožení    
 

Užitečné odkazy

www.ochranaobyvatel.cz

www.policie.cz

www.zzsjck.cz

www.hzscr.cz

           
 

 Postup první pomoci            
 

Užitečné odkazy

Česko
• Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz
• Pravidla silničního provozu:
http://www.policie.cz/clanek/uzitecne-odkazy-693762.aspx
• Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz
• Motožurnál - ČRo1:
http://www.rozhlas.cz/motozurnal/portal/

...Více na www.ibesip.cz

       
 

 Euroformulář - Záznam o dopravní nehodě