OBECNÍ KNIHOVNA Seznam adres s užitečnými informacemi z veřejné správy

Portál veřejné správy http://portal.gov.cz
poskytuje státem garantované informace - např. úplný seznam obcí a úřadů, podrobné návody k řešení množství životních situací, platné a aktuální znění zákonů České republiky a Evropské unie, umožňuje vyřídit některé agendy prostřednictvím e-podání

Úřad vlády ČR www.vlada.cz
informace o činnosti vlády, jejích členech, zápisy ze zasedání

Portál Ministerstva vnitra www.mvcr.cz
např. sbírka zákonů, neplatné dokumenty, odcizená vozidla, seznamy StB, odcizená umělecká díla, seznamy občanských sdružení, politických stan a hnutí, veřejných sbírek

Portál Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz
hledání zaměstnání - kompletní nabídka volných míst ze všech úřadů práce, informace o státní sociální podpoře včetně elektronických formulářů, v části EURES možnosti práce v EU

Portál Ministerstva průmyslu a obchodu www.mpo.cz
podpora podnikání, statistické zjišťování, zahraniční obchod, ochrana spotřebitele, EU a vnitřní trh, energetika a suroviny, průmysl a stavebnictví, Registr živnostenského podnikání http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/registry-databaze/registr-zivnostenskeho-podnikani/1000430/16723/

Portál Justice.cz www.justice.cz
obchodní rejstřík, konkurzní řízení, evidence znalců, tlumočníků a znaleckých ústavů

Portál Ministerstva financí www.mfcr.cz
Administrativní registr ekonomických subjektů, celní portál, elektronické podání některých daňových přiznání

Portál Businessinfo.cz www.businessinfo.cz
informace pro začínající podnikatele, informace pro exportéry např. o konkrétních obchodních příležitostech ze zahraničních trhů

Centrální adresa www.centralniadresa.cz
zveřejňování všech výběrových řízení, jejichž zveřejnění je povinné ze zákona

Česká pošta www.cpost.cz
hlavní partner 9. ročníku BMI, informace o službách, vyhledávání PSČ, elektronický podpis

Jihočeský kraj www.kraj-jihocesky.cz
informace z Krajského úřadu, Samosprávy kraje a Jihočeského kraje
 

Knihovna je umístěna v přízemí obecního úřadu.
OTEVÍRACÍ DOBA :
Úterý: 18.00 - 19.30 hodin

Pátek: 18:00 - 19:30 hodin

Soubory knih zapůjčuje Šmidingerova knihovna Strakonice.
  http://www.knih-st.cz/
V knihovně bylo v rámci přidělené dotace nainstalováno připojení na internet.
Služba je pro všechny občany zdarma.
Internetová stanice je otevřena v době:

Úterý 18.00 - 19.30 hodin
Pátek 18.00 - 19.30 hodin


nebo mimo tento čas, po předchozí domluvě.
Těšíme se na Vaší návštěvu.

 

Projekt Internetizace knihoven
Projekt Internetizace knihoven Jihočeského kraje
Tento projekt je spolufinancován Evropskou uní a Českou republikou
     
     

Zajímavé www adresy