Jak třídit odpady?

 
 

Svoz pevného domovního odpadu

   
     
     

   
         

Termín svozu nebezpečného odpadu

Ukládání odpadů

Nebezpečné odpady mohou občané (občanem je v tomto případě fyzická osoba, mající trvalý pobyt v obci Chlum) ukládat na sběrném dvoře Čechova ul. (vjezd z Šilhovy ul.), Blatné.

GPS: Loc: 49°25'41.987"N, 13°53'16.228"E

 Sobota 21.05.2013  8-9hod. u autobusové zastávky

     

Informace o svozu nebezpečného odpadu v PDF

     

Skládka

     
Provozní doba od 1.4 -30.10:      
 

 Středa 17:00 -18:00

     
   Sobota 17:00 - 18:00      
       

Provozní doba sběrného dvoru

     

Kategorie odpadů, které mohou obyvatelé ukládat a které jsou předmětem likvidace, jsou:

Seznam odpadů s možností ukládat na sběrný dvůr
     

Odpady, které nelze ukládat na sběrný dvůr jsou:

Seznam odpadů, které nelze ukládat na sběrný dvůr

 

 

Při přejímce odpadů je odběratel oprávněný při převzetí odpadů požadovat po občanech průkaz totožnosti.

Občan je povinnen řídit se pokyny obsluhy sběrného dvora a dodržovat provozní řád.

K likvidaci je odběratel povinnen odebrat pouze přiměřené množství odpadu. Větší množství odpadu či odpad, který nepochází od občanů k likvidaci převzat nebude.

Odpad označený symbolem  ■  lze ukládat pouze v omezeném množství

(Ø 3kg/občana/rok) bude účtováno zvlášť dle ceníku odběratelské firmy.

Rovněž u pneumatik je množství omezené na 2ks/občana/rok.

Omezení se netýká elektrospotřebičů, ledniček, mrazniček, zářivek, olejů.

 
      Použité zdroje:  

Smlouva o ukládání odpadů

     
     

http://www.tsblatna.cz/stredisko-odpady/sberny-dvur/