ÚŘEDNÍ DESKA
ured deska 2014
ured deska 2013
image009
2011 2009
2010 2008 2007
2006
Typ Dokument Vyvěšeno:
Souboru Od Do
PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-,PDF-
PDF-
Informace k dani z nemovitých věcí 12.1.2016
PDF-
Zápis ze zasedání zastup. obce Chlum dne 11.2.2016 a usnesení 01,02,03-2016 16.02.2016
PDF-
Oznámení o vyjádření uzemního plánu chlum… 14.03.2016
PDF-
Opatření obecné povahy - Rušení regulačního plánu obce Chlum 15.03.2016
Územní plán
PDF-
I-1-základní členění
PDF-
I-2-hlavní výkres
PDF-
I-3-výkres-vps
PDF-
II-1-koordinační výkres
PDF-
II-2-zábory půdního fondu
PDF-
II-3-výkres širších vztahů
PDF-
text-Chlum-n4
PDF-
VV zrušení RPO Chlum 17.3.2016
PDF-
OOP - RP Chlum 17.3.2016
PDF-
Zápis ze zasedání zastup. obce Chlum dne 16.3.2016 a usnesení 04,05,06-2016 22.3.2016
PDF-
Výlet do Aquapalace Praha 22.3.2016
PDF-
Zápis č.12016 ze zasedaní DSO NIVA ze dne 2.4.2016 7.4.2016
PDF-
Zpráva o výsledku přeskoumání hospodaření za rok 2015 obce Chlum 7.4.2016
PDF-
Rozvaha Svazek obcí Niva 12.4.2016
PDF-
Výkaz pro hodonocení plnění rozpočtu 12.4.2016
PDF-
Výkaz zisku a ztráty 12.4.2016
PDF-
Závěrečný účet DSO NIVA za rok 2015 12.4.2016
PDF-
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 svazku Svazek obcí Niva 12.4.2016
PDF-
Audit za rok 2015 12.4.2016
PDF-
Zápis ze zasedání zastup. obce Chlum dne 14.4.2016 a usnesení 07 až 14-2016 27.4.2016
PDF-
Akce - Informativní rozbor pitné vody 27.4.2016
PDF-
Audit_SOBu_r_2015_zaverecna_zpr_2016-04-07_podpisy 11.05.2016
PDF-
FIN. Výkaz plnění rozpočtu SOBu za 2015 11.05.2016
PDF-
SOB Hodnotící zpráva 2015 11.05.2016
PDF-
SOB komentář k hodnotící zprávě 2015 11.05.2016
PDF-
Zápis ze zasedání zastup. obce Chlum dne 12.5.2016  17.5.2016
PDF-
Oznámení - Přeložka silnice II-173-obchvat Blatná 1etapa  28.6.2016
PDF-
 Zápis ze zasedání obce Chlum dne 9.6.2016,usnesení č.15,16,17 ze dne 9.6.2016 28.6.2016
PDF-
 Zápis ze zasedání obce Chlum dne 8.7.2016,usnesení č.18 ze dne 8.7.2016 19.07.2016
PDF-
Veřejná vyhláška 19.07.2016
PDF-
 Zápis ze zasedání obce Chlum dne 18.8.2016,usnesení č.20 ze dne 18.8.2016 21.9.2016
PDF-
 Zápis ze zasedání obce Chlum dne 15.9.2016,usnesení č.21 ze dne 15.9.2016 27.9.2016
PDF-
 Zápis ze zasedání obce Chlum dne 06.10.2016,usnesení č.22 ze dne 06.10.2016 11.10.2016
PDF-
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
PDF-
 Zápis ze zasedání obce Chlum dne 10.11.2016,usnesení č.23-27. 22.11.2016
PDF-
Přeložka 22.12.2016
 
wznak