I-1-Základní členění  
I-2-Hlavní výkres  

I-3-Výkres-vps  

II-1-Koordinační výkres  
II-2-Zábory půdního fondu  

II-3-Výkres širších vztahu  

Územní plán Chlum